پیشکشی به چشمان آسمانی شما

من دارم از دست دلم دق میکنم ، با عکسام هق هق میکنم ، مردمو عاشق میکنم ، قلـــــبمو لایق میکنم

پیشکشی به چشمان آسمانی شما

من دارم از دست دلم دق میکنم ، با عکسام هق هق میکنم ، مردمو عاشق میکنم ، قلـــــبمو لایق میکنم

۴ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است

من و بارون

  • سامان رمضانپور

dog

  • سامان رمضانپور

زن روستایی

  • سامان رمضانپور

rain city

  • سامان رمضانپور